MENÜ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta yazıcınızdan yazdırarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!
 
www.catalcadan.com MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
 
MADDE 1 - KONU İş bu sözleşmenin konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
 
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ
 
Ünvan: ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 
Adres: Kaleiçi Mah. Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı, 70/A, 34540 Çatalca/İstanbul
 
T: +90 212 789 59 99
 
E: info@catalcadan.com
 
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak https://www.catalcadan.com/ alışveriş sitesine üye olan kişi.  Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI' ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinin den ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. 4.4 - ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ekmek, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ürünün teslimi yükümlülüğün den kurtulmuş kabul edilir. 4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ödememesi halinde, ALICI' nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir. 4.7-ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsaline değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ekmek' a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından karşılanacaktır. 4.9- İşbu sözleşme,ALICI tarafından imzalanıp ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ekmek'a  faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI ALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün Aktfif Bilgisayara  gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden15 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise K.D.V ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
 
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri(toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
 
Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
 
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren15 işgünü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ÇATALCADAN GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.